Sprawdzanie połączenia między urządzeniami za pośrednictwem protokołu TCP

1
Dodane: 9 lat temu

Łączność za pośrednictwem protokołu TCP może być blokowana w wyniku konfiguracji sieci bądź problemów technicznych. W prosty sposób można sprawdzić, czy łączność za jego pośrednictwem działa prawidłowo.

Sprawdzenie podstawowej łączności

Na początku należy odnaleźć adres IP urządzenia, z którym chcemy przetestować łączność. W zależności od sprzętu, będzie wyglądać to następująco:

  • Mac – otwieramy Preferencje systemowe, a następnie w polu wyszukiwania wpisujemy IPv4 i zatwierdzamy. Adres widoczny będzie w głównej części okna.
  • Windows – wybieramy polecenie Uruchom, a następnie wpisujemy komendę cmd. Następnie w linii komend wpisujemy IPv4 Address i zatwierdzamy.
  • Apple TV – adres IP znajduje się w Ustawieniach/Ogólne/Sieć.
  • Urządzenia z iOS – wchodzimy do Ustawień, następnie do menu Wi-Fi. Adres widoczny jest po wybraniu ikony „i” znajdującej się przy nazwie sieci bezprzewodowej, z którą jest połączony sprzęt.

Teraz na OS X uruchamiamy Narzędzie sieciowe i odnajdujemy w nim zakładkę Ping. W polu adresu sieciowego wpisujemy adres IP urządzenia, z którym chcemy przetestować połączenie, po czym zatwierdzamy czynność przyciskiem Ping.

1

W przypadku braku połączenia zostanie wyświetlony komunikat „request timeout”, a przy poszczególnych pakietach nie zostaną wyświetlone czasy.

W systemie Windows sprawdzenie połączenia odbywa się za pośrednictwem wiersza poleceń (uruchamianego komendą cmd wpisywaną w oknie Uruchom). Wpisujemy w nim ping xxx.xxx.x.x, gdzie za x przyjmujemy sprawdzany adres IP.

Sprawdzenie poszczególnych portów

Aby sprawdzić działanie określonych portów, należy w Narzędziu sieciowym wybrać zakładkę Skan portów. Następnie w polu adresu IP wpisujemy 127.0.0.1 jeśli test ma dotyczyć komputera, z którego jest przeprowadzany, lub dowolny inny adres urządzenia w  sieci, jeżeli chcecie sprawdzić dostępność portu właśnie na nim. Zaznaczamy opcję Sprawdzaj tylko porty od … do, a w polach podajemy przedział portów do przetestowania.

2

W celu sprawdzenia działania portów dla określonych usług, możecie skorzystać z listy umieszczonej pod tym linkiem. Przed przeprowadzeniem testu należy upewnić się, że dana usługa jest aktualnie włączona.

W systemie Windows sprawdzenie połączenia odbywa się za pośrednictwem wiersza poleceń . Wpisujemy w nim telnet xxxx, gdzie za x przyjmujemy numer sprawdzanego portu. Jeżeli chcecie sprawdzić dostępność portu na innym urządzeniu w sieci, komenda wygląda następująco: telnet xxx.xxx.x.x yyyy, gdzie za x przyjmujemy adres IP komputera, natomiast za y – numer portu.

Źródło: Apple Support

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .

Komentarze: 1