Przenoszenie Time Machine pomiędzy dyskami

14/02/2014, 22:28 · · · 6

Kopia Time Machine tworzona jest na zewnętrznym dysku twardym. W razie potrzeby można ją przenieść na inny nośnik, zachowując pełną funkcjonalność pliku.

Zaczynamy od wejścia do Preferencji systemowych, a następnie do sekcji Time Machine. Na czas przenoszenia kopii zapasowej z dysku na dysk należy wyłączyć tę funkcję systemu.

1

Teraz podłączamy do komputera dysk, na którym znajduje się obecna kopia Time Machine oraz ten, na który ma zostać przeniesiona. Nośnik docelowy powinien zostać wcześniej sformatowany za pomocą Narzędzi dyskowych do formatu HFS+ (Mac OS Extended (kronikowany)). Na dysku z Time Machine odnajdujemy katalog backups.backupdb. Zaznaczamy go, a następnie wciskamy kombinację przycisków Command+C, by go skopiować.

2

Przechodzimy do dysku docelowego i wciskamy kombinację przycisków Command+Shift+Option+V. W ten sposób plik kopii zapasowej zostanie przeniesiony z zachowaniem wszystkich dotyczących go ustawień. Zapewni to prawidłowe działanie kopii zapasowej. Po zakończeniu kopiowania (jego czas uzależniony jest od wielkości kopii) należy odłączyć dysk, który pierwotnie służył do zapisywania kopii zapasowych, a następnie włączyć Time Machine w Preferencjach systemowych. Usuwamy z listy poprzedni dysk, a następnie wskazujemy nowy, klikając na przycisk Wybierz dysk.

3

Źródło: Cnet6

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac