Przyspieszenie wyłączania się Maka

18/03/2014, 20:54 · · · 3

OS X podczas zamykania wyłącza bezpiecznie wszystkie procesy. W przypadku, gdy aplikacja w tle nie odpowiada, musi upłynąć określony czas, by została wyłączona. Można go skrócić, co spowoduje szybsze wylogowywanie się z systemu.

Metoda 1.

OS X pozwala na ponowne uruchomienie zamkniętych programów po włączeniu systemu. W przypadku wielokrotnego zamykania OS X i korzystaniu z tej opcji, czas wyłączenia komputera może się znacznie wydłużyć. Rozwiązanie jest bardzo proste. Klikamy na ikonę jabłka na pasku statusu, a następnie z menu wybieramy opcję Wyłącz…, by wywołać menu zamykania systemu.

1

Teraz zaznaczamy opcję Otwórz okna po ponownym zalogowaniu, a następnie klikamy na przycisk Wyłącz.

2

Po ponownym uruchomieniu komputera jeszcze raz przechodzimy do menu wyłączania, ale tym razem odznaczamy opcję ponownego otwierania okien. Zatwierdzamy czynność przyciskiem Wyłącz.

3

Teraz komputer powinien wyłączać się znacznie szybciej. Jeżeli to nie pomogło, możecie skorzystać z drugiego sposobu.

Metoda 2.

Uwaga: poniższa metoda ingeruje w działanie systemu – nie korzystaj z niej, jeśli nie wyłączasz zbyt często komputera, a te kilkanaście sekund nie zrobi Tobie różnicy.

Ta metoda pozwoli skrócić czas, po jakim wymuszane jest zamknięcie programów, które przestały odpowiadać. Domyślnie wynosi on 20 sekund, poniższy sposób zmienia go na 5 sekund (lub dowolną wartość, którą należy wpisać zamiast 5).

Uruchamiamy Terminal, a następnie wpisujemy w nim poniższe komendy, każdą z nich zatwierdzamy.

sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.coreservices.appleevents ExitTimeOut -int 5
sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.securityd ExitTimeOut -int 5
sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder ExitTimeOut -int 5
sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.diskarbitrationd ExitTimeOut -int 5
sudo defaults write /System/Library/LaunchAgents/com.apple.coreservices.appleid.authentication ExitTimeOut -int 5

Aby przywrócić wartości domyślne, na końcu każdego polecenia należy wpisać wartość 20.

Źródło: Make Tech Easier3

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac