Sposób na kolumny w Finderze

25/03/2014, 23:20 · · · 6

OS X Mavericks, najnowsza odsłona systemu od Apple wydaje się być szybsza od poprzedniej wersji. Naprawiono w niej wiele błędów. Niestety, doszły inne, a część z nich trochę mnie irytuje. Jednym z nich jest problem z kolumnami w Finderze, a szczególnie z pierwszą – Nazwa. Po otwarciu nowego okna jest ona zbyt szeroka przez co, aby zobaczyć resztę kolumn musimy bawić się w przewijanie. Dziś chciałbym Wam pokazać kilka sposobów na obejście tego błędu.

Na początku zaprezentuję może o co chodzi. Wszystko powinno być jasne po zerknięciu na poniższego GIF-a:

Dzieje się tak u mnie w przypadku wielu okien. Ale jest na to kilka sposobów.

1. Włączenie i wyłączenie pełnego ekranu

Pierwszym, najłatwiejszym, ale i najwolniejszym sposobem jest przełączenie okna Findera w tryb pełnoekranowy i wyłączenie tego trybu. Najszybciej to wykonać skrótem klawiszowym Ctrl ^+Cmd ⌘+F. Metoda ta działa jednak tylko z Finderem, a problem potrafi występować także w oknach dialogowych wielu aplikacji.

2. Automator i AppleScript

Drugi sposób działa zdecydowanie szybciej, choć również w zasadzie tylko w Finderze. Polega na stworzeniu specjalnej usługi przy pomocy Automatora oraz AppleScript. Poniżej przepis.

 • Uruchamiamy Automator (z katalogu /Applications) i w oknie wyboru typu dokumentu wskazujemy na Usługę.

 • Z prawej strony ustawiamy następujące „zdanie”: Usługa otrzymuje brak danych wej. w dowolnym programie (choć można również ograniczyć do samego Findera).

 • Teraz na liście z lewej strony odnajdujemy pozycję Run AppleScript (najlepiej wykorzystać pole szukania) i klikamy na nią dwukrotnie, aby dodać do okna wykonywanych czynności.

 • W polu tekstowym, w miejsce (* Your script goes here *) wstawiamy poniższy kod:

  
  set the_application to (path to frontmost application as Unicode text)

  tell application the_application activate set bounds of window 1 to {1, 1, 3000, 700} set bounds of window 1 to {50, 50, 1000, 700} end tell

  Najbardziej w tym miejscu będą nas interesowały dwie przedostatnie linijki set bounds of window 1 to …. Pierwsza z nich ustawia szerokość okna na 3000 pikseli, żeby mieć pewność, że wszystkie kolumny zostaną odkryte. Z kolei w drugiej linijce ustawiamy współrzędne położenia okna (pierwsze dwie liczby) i jego rozmiary (ostatnie dwie liczby), które okno Findera będzie przybierało za każdym razem, gdy wywołamy tę usługę. Warto dostosować te wartości do własnych potrzeb.

 • Następnie zapisujemy naszą usługę.

Teraz mamy do wyboru dwa wyjścia wywołania utworzonej usługi. Pierwszym, zdecydowanie wolniejszym jest każdorazowe przechodzenie do paska menu i wybrania FinderUsługiDostosuj okno (czyli nazwa stworzonej przez nas usługi). Ze swojej strony polecam przypisać tej usłudze skrót klawiszowy. W tym celu musimy przejść do Preferencji systemowych i wskazać ustawienia Klawiatury.

Tutaj przechodzimy do zakładki Skróty (1.) i z listy po lewej wybieramy Usługi (2.).

Na liście po prawej odszukujemy sekcję Ogólne, gdzie znajdować się będzie nasza usługa. Zaznaczamy ją i klikamy przycisk obok – dodaj skrót.

Wciskamy kombinację klawiszy, która będzie wywoływać usługę. Ja wybrałem Ctrl ^+Cmd ⌘+Z.

Działanie tej usługi wywołanej skrótem klawiszowym pokazuje poniższy GIF:

3. Keyboard Maestro

Ostatnia metoda również jest bardzo szybka, a na dodatek działa ze wszystkimi oknami wyświetlającymi pliki (czyli np. okna dialogowe OtwórzZapisz). Niestety, wymaga zakupu specjalnej aplikacji do automatyzacji czynności (coś jak rozbudowany Automator) – Keyboard Maestro (~115 PLN). Używam jej od dawna (oczywiście nie tylko do rozwiązania nakreślonego w tym wpisie problemu) i z czystym sumieniem polecam wszystkim tym, którzy chcą przyspieszyć swoją pracę z OS X. Poniżej przedstawiam zrzut z budowy akcji utworzonej w Keyboard Maestro.

Źródło: blog.nwoolls.com6

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl. Mastodon: mcskrzypczak@c.im