Eksportowanie tekstu z plików PDF

01/04/2014, 12:12 · · · 0

Pliki PDF mogą zawierać duże ilości tekstu. Automator pozwala na utworzenie usługi, która wyeksportuje go do pliku RTF.

Po uruchomieniu Automatora wybieramy utworzenie nowej usługi. Uzupełniamy nagłówek głównej sekcji zgodnie z poniższym wzorem.

1

Teraz na liście czynności po lewej stronie odnajdujemy pozycję Pliki i katalogi, a dalej czynność Prośba o rzeczy Findera. Przeciągamy ją do głównego pola programu i wypełniamy według poniższego wzoru.

2

Wracamy do listy czynności i w sekcji Pliki PDF odnajdujemy pozycję Wydziel tekst z PDF, po czym przeciągamy ją do głównego pola. Teraz uzupełniamy ją tak, jak poniżej (ścieżka pliku wyjściowego może być oczywiście inna).

3

Po zapisaniu usługi będzie ona dostępna w Finderze, z poziomu paska statusu (Finder/Usługi/Eksportuj tekst z PDF).

4

Po wybraniu usługi wyświetlone zostanie okno, które pozwala wybrać pliki PDF. Po zatwierdzeniu wyboru ich zawartość zostanie wyeksportowana do odrębnych plików i zapisana we wskazanym podczas tworzenia usługi miejscu.0

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac