Ukrywanie pojedynczych ikon dysków na biurku

11/06/2014, 20:27 · · · 7

Jeżeli korzystacie z dysków, które zawsze podpięte są do komputera, ale rzadko ich używacie, pomocne może okazać się ukrycie ich ikon na biurku. To bardzo prosta czynność, którą można ułatwić sobie za pomocą Automatora.

Po uruchomieniu Automatora wybieramy utworzenie nowej usługi. Ustawiamy, by nie otrzymywała ona żadnych danych wejściowych i była aktywna w Finderze.

1 2

Z listy po lewej stronie dodajemy funkcję Uruchom AppleScript i wypełniamy pole następującym poleceniem (w miejsce JetDrive wpisujecie nazwę dysku, który chcecie ukryć):

quit application "Finder"
tell application "System Events" to ¬
set visible of disk "JetDrive" to false
delay 1
launch application "Finder"

Finalnie powinno wyglądać to następująco:

1 3

Zapisujemy usługę – od teraz widoczna będzie w Finderze, w odpowiednim menu. Sam utworzyłem dodatkowo drugą usługę, przywracającą widoczność ukrytego dysku (wystarczy zamiast false w poleceniu wpisać true).

Źródło: Macrumors7

Paweł Hać

Ten od Maków i światła. Na Twitterze @pawelhac