Keyboard Mestro i makra wywoływane tym samym skrótem

26/09/2014, 23:03 · · · 2

Jak być może wiecie Keyboard Maestro pozwala na tworzenie najróżniejszych makr. Ja wykorzystuję go w dużej części do aktywowania elementów menu w różnych aplikacjach. Nie zawsze to się musi wiązać z zapamiętywaniem niezliczonej ilości skrótów.

Keyboard Maestro pozwala bowiem na wywoływanie wielu makr przy pomocy tego samego skrótu klawiszowego. Zachodzi więc pytanie, jak odróżnić, którą akcję chcemy akurat wykonać? Odpowiedź jest prosta – jeśli wiele makr z danej grupy (lub różnych grup w określonych warunkach) wywoływanych jest tą samą kombinacją klawiszy, pojawia się wtedy menu w postaci okienka z listą tech makr. Następnie można je wskazać kursorem myszy, wciskając wyróżniony znak, lub wciskając liczbę odpowiadającą którejś akcji w kolejności. Żeby nie być gołosłownym, zaprezentuję, jak to wygląda na konkretnym przykładzie.

W aplikacji Byword znajduje się menu Export oferujące zapisanie dokumentu do któregoś ze wskazanych formatów. W Keyboard Maestro utworzyłem 4 makra, z których każde ma wskazywać inny format eksportu. Wszystkie z nich wywoływane są tym samym skrótem Cmd ⌘+E.

Teraz, kiedy wcisnę ten przycisk, pojawia się wspomniane menu.

Jak widzicie, dodałem numery do nazw makr. Pozwala to na ustalenie ich kolejności oraz szybkie wywołanie wciskając odpowiednie klawisze.

W ten sposób można tworzyć całe grupy makr z wykorzystaniem pojedynczych skrótów klawiszowych.2

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl. Mastodon: mcskrzypczak@c.im