Wyszukiwanie użytych komend w Terminalu

10/12/2014, 21:18 · · · 1

Wielu z Was na pewno wie, że można przechodzić między używanymi komendami w Terminalu za pomocą klawiszy strzałek w górę i dół. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób, który znacząco może ułatwić odnalezienie użytego jakiś czas temu polecenie.

Chodzi o narzędzie reverse-i-search, które pozwala na odnalezienie wszystkich poleceń zaczynających się od danych znaków. Jak z niego korzystać?

  • Aktywacja odbywa się poprzez wciśnięcie w terminalu klawiszy Ctrl ^+r.
  • Teraz wystarczy zacząć pisać początek interesującej nas komendy. Np. wpisanie echo wyświetli ostatnio używane polecenie zawierające to narzędzie.
  • Aby przejść do następnego wyniku należy ponownie wcisnąć Ctrl ^+r.
  • Przesuwając kursor w lewo lub prawo będziemy mogli edytować odnalezione polecenie.

W ten sposób można szybko wrócić do jakiejś komendy, oczywiście, jeśli pamiętamy przynajmniej jej fragment.

Źródło: macdevelopertips.com1

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.