Uaktywnienie konta root

18/03/2015, 22:33 · · · 1

Choć zwykłemu użytkownikowi, który ma jakiekolwiek rozeznanie w Terminalu, do korzystania z komend wymagających większych uprawnień spokojnie wystacza polecenie sudo. Jednak niektórym to nie wystarczy. W takiej sytuacji pomocne może się okazać uaktywnienie konta root.

W Terminalu istnieje specjalna komenda służąca do tego celu – dsenableroot. Możemy jej użyć na dwa sposoby. Samo wpisanie tego polecenia uaktywni konto root dla aktywnego użytkownika. Podajemy wtedy hasło tegoż użytkownika, a następnie ustalamy i potwierdzamy hasło dla root'a. Całość wyglądać będzie mniej więcej tak:

dsenableroot

username = nazwaaktywnegoużytkownika
user password:
root password:
verify root password:

dsenabletoot:: ***Successfully enabled root user.

Ostatnia linijka to potwierdzenie, że prawidłowo uruchomiliśmy konto.

Po drugie, komendę dsenableroot możemy również wykonać dla wybranego użytkownika. W tym celu musimy posłużyć się dodatkową opcją według poniższego schematu:

dsenableroot -u nazwaużytkownika

Reszta przebiega podobnie do pierwszej metody: podajemy hasło użytkownika, ustawiamy i potwierdzamy hasło root'a.


Ponieważ pozostawienie uaktywnionego konta root'a nie należy do najbezpieczniejszych rozwiązań, warto jeszcze pamiętać o poleceniu, które dezaktywuje root'a:

dsenableroot -d

Następnie podajemy hasło użytkownika, dla którego uaktywnialiśmy root'a. Pomyślne wykonanie operacji zostanie potwierdzone komunikatem:

dsenableroot:: ***Successfully disabled root user.

Źródło: osxdaily.com1

Maciej Skrzypczak

Użytkownik sprzętu z nadgryzionym jabłkiem, grafik komputerowy, Redaktor iMagazine.pl.