iMagazine

Apple Classroom 2.0

28/03/2017, 15:43 · · · 1

Wraz z aktualizacją systemu iOS, pojawiła się nowa wersja aplikacji dla szkół.

Classroom 2.0 m.in umożliwia ręczne tworzenie klas i zapraszanie do nich uczniów, nie wymaga1 MDM2. Dla mniejszych szkół, posiadających jedną pracownię z iPadami, jest to duże ułatwienie. Wprowadzono również bezpośrednie przesyłanie plików uczeń–nauczyciel i nauczyciel-uczeń za pomocą AirDrop z poziomu aplikacji.

Pełen opis zmian i funkcjonalności znajduje się tutaj.

  1. Jak w poprzedniej wersji systemu.
  2. Mobile Device Managment.
1