Mastodon
Zdj臋cie ok艂adkowe wpisu Prezentownik Apple na 2021

Prezentownik Apple na 2021

0
Dodane: 3 lata temu

Partnerem prezentownika Apple jest iDream.pl.

MacBook Air z Apple M1

Legendarna lekkos虂c虂 i bry艂a, kto虂ra wyznaczy艂a standard w branz虈y na wiele lat. MacBook Air z procesorem Apple M1 jest dzis虂 najche台tniej kupowanym komputerem Apple. Nie dziwi mnie to, poniewaz虈 maszyna 艂a台czy w艂as虂ciwie wszystko to, co dzis虂 Apple ma do zaoferowania. Lekkos虂c虂, ponadczasowy design, szybkos虂c虂 procesora Apple M1, kto虂ra wystarczy na przynajmniej聽3-4 lata wie台kszos虂ci nabywco虂w. Bezpieczen虂stwo ro虂wniez虈 nie ma tutaj kompromiso虂w, poniewaz虈 dba o nie sam procesor oraz czytnik Touch ID. Do tego ekran wspieraja台cy Display P3 i genialna klawiatura. Ma艂o? Mamy jeszcze wsparcie dla zewne台trznych ekrano虂w 6K (dzie台ki Thunderbolt/USB 4), 8-rdzeniowy uk艂ad graficzny, do 18 godzin pracy na jednym 艂adowaniu. Aha 鈥 i nie mamy za to wentylatora, co zapewnia cisze台. MacBookowi Air nie jest on juz虈 potrzebny. Polecam dop艂acic虂 do 16 GB RAM.

od 5199 PLN

iMac 24鈥 z Apple M1

A moz虈e cos虂 do domu? Cos虂 wie台cej niz虈 pote台z虈ny komputer. Co doda wdzie台ku kaz虈dej przestrzeni. W tym roku moz虈emy juz虈 nabyc虂 taki sprze台t, a mowa o nowym, 24-calowym iMacu. Doste台pny w 7 kolorach, ro虂wniez虈 nape台dzany moca台 procesora Apple M1, posiadaja台cy genialny ekran Retina 4,5K, g艂os虂niki oraz przeprojektowane akcesoria (w tym kolorowa台 klawiature台 Magic Keyboard z Touch ID!). Sama台 bry艂e台 iMaka takz虈e zaprojektowano od zera. To komputer idealny dla rodziny, zw艂aszcza w dobie pracy i edukacji zdalnej. Kamera Face Time HD 1080p, trzy nowe mikrofony, szes虂c虂 g艂os虂niko虂w i w kon虂cu lekkos虂c虂 ca艂ej bry艂y, pozwola台 korzystac虂 z niego w kaz虈dym zaka台tku domu. Nowe iMaki powinny Wam s艂uz虈yc虂 bez z虈adnych problemo虂w przez d艂ugie lata. Tutaj ro虂wniez虈 polecam wybierac虂 wersje z maksymalna台 wielkos虂cia台 RAM-u, czyli 16 GB. To komputer, kto虂ry moz虈na s虂mia艂o nazwac虂 鈥 rados虂cia台!

od 6799 PLN

Mac mini z Apple M1

Cos虂 mniejszego? Magia mini jest w tym roku bardzo silna u Apple, a Mac mini
z procesorem Apple M1 spokojnie zmies虂ci sie台 na kaz虈dym biurku. To malen虂stwo potrafi tak wiele, z虈e nadal trudno mi w to uwierzyc虂. Do podstawowych zastosowan虂 (praca biurowa) spokojnie wystarczy Wam podstawowa konfiguracja. Bardziej wymagaja台cy z Was powinni obowia台zkowo dop艂acic虂 do 16 GB pamie台ci RAM. A dysk? Zawsze warto miec虂 zapas, wie台c jes虂li potrzebujecie np. 512 GB, polecam zainwestowac虂 w 1 TB. Na pewno sie台 przyda.

od 3699 PLN

MacBook Pro 14鈥 z Apple M1 Pro (lub Max)

Tych maszyn nie trzeba chyba nikomu przedstawiac虂, bowiem pisa艂y o nich chyba wszystkie (branz虈owe聽i ogo虂lne) media na s虂wiecie. Apple w 2021 roku pozamiata艂o konkurencje台, wprowadzaja台c do oferty nowe, przeprojektowane modele MacBooko虂w Pro z procesorami Apple M1 Pro i M1 Max. To bez dwo虂ch zdan虂 najpote台z虈niejszy MacBook Pro w historii. Posiada wszystko to, czego nie moglis虂my odz虈a艂owac虂 przez ostatnie lata. Mamy czytnik kart SDXC, z艂a台cze HDMI, nowa台, genialna台 klawiature台, Touch ID, kamere台 Face Time HD 1080p, wie台cej porto虂w Thunderbolt / USB 4, 18 godzin pracy na baterii, MagSafe oraz ekran Liquid Retina XDR. Aha, by艂bym zapomnia艂 鈥 nie mamy Touch Bara! Maszyne台 recenzowa艂 na 艂amach iMagazine Wojtek. Moz虈ecie dop艂acic虂 do niemal wszystkiego, w tym do procesora Apple M1 Max.

od 10799 PLN

MacBook Pro 16” z Apple M1 Max

Apple nie zdecydowa艂o sie台 w tym roku na z虈adne kompromisy. 16-calowa wersja nowego MacBooka Pro dosta艂a wszystko to co mniejszy model, a w przypadku maksymalnej konfiguracji z procesorem Apple M1 Max, 8 TB SSD, 64 GB RAM 鈥 moz虈emy s虂mia艂o mo虂wic虂 o najmocniejszym komputerze przenos虂nym w historii elektroniki uz虈ytkowej.

od 13299 PLN

iPad Air (4. generacji)

To ca艂y czas kapitalny wybo虂r dla oso虂b, kto虂re chca台 zacza台c虂 przygode台 z tabletem. Jest kolorowy, mocny, posiada Touch ID, genialny ekran Liquid Retina o wielkos虂ci 10,9 cala, a wszystko nape台dza w zupe艂nos虂ci (az虈 nadto) wydajny procesor A14 Bionic.

Z dos虂wiadczenia rekomenduje台 zainteresowanie sie台 wersja台 z modemem LTE Advanced, aby uniezalez虈nic虂 sie台 od hotelowych sieci Wi-Fi. iPad z LTE to po prostu najlepszy wybo虂r, jes虂li szukacie niewielkiego komputera osobistego do podro虂z虈y.

od 2899 PLN

iPad mini 2021

To prawdziwa gwiazda 2021 roku. 6 generacja iPada mini ucieszy艂a chyba kaz虈dego,
a biora台c pod uwage台 jego moz虈liwos虂ci, to聽w swojej kategorii (ma艂ych tableto虂w) nie
ma sobie ro虂wnych. Pod kontrola台 czipa A15 Bionic, z modemem 5G na pok艂adzie i ca艂kowicie nowym ekranem, wsparciem dla Apple Pencil 2 generacji i z艂a台czem USB-C
az虈 po wa台skie krawe台dzie. Ekran o jasnos虂ci 500 nito虂w, wsparciem dla True Tone i gamy koloro虂w P3 oraz Touch ID dope艂niaja台 ca艂os虂c虂, kto虂ra zapewni niejednemu z Was ultrafrajde台. Szukacie przenos虂nego zeszyt, notatnika lub czytnika? Mini powinien byc虂 dla Was pierwszym wyborem!

od 2599 PLN

iPad Pro 11鈥 i 12,9鈥 z Apple M1

Najpote台z虈niejszy 鈥 to s艂owo w 2021 roku dotyczy prawie kaz虈dego urza台dzenia od Apple
鈥 w historii tablet. Wszystko za sprawa台聽tego, z虈e ro虂wniez虈 w nim Apple zdecydowa艂o sie台 umies虂cic虂 procesor Apple M1. Do tego modem 5G, poprawione aparaty, a w przypadku modelu 12,9鈥 ekran ProMotion,

kto虂ry zwala z no虂g 鈥 Liquid Retina XDR, ze wsparciem dla True Tone i P3. W przypadku profesjonalisto虂w, a zw艂aszcza oso虂b, kto虂re zawodowo zajmuja台 sie台 grafika台, to oczywisty wybo虂r. I to na lata!

od 5499 PLN

iPhone 12 i 12 mini

iPhone 12 to w tym roku nadal genialny pomys艂 na s虂wia台teczny prezent. Po pierwsze ze wzgle台du na obniz虈one ceny. Po drugie,聽ze wzgle台du na nowy design, kto虂ry Apple kontynuuje ro虂wniez虈 w przypadku tegorocznych flagowco虂w. I w kon虂cu 鈥 z uwagi na jego mniejszego brata. iPhone 12 mini, to chyba obecnie najlepsza propozycja na prezent gwiazdkowy dla najm艂odszych, zw艂aszcza biora台c pod uwage台 stosunek jakos虂ci do ceny i doste台pnos虂c虂 na rynku. Oba modele, poza rozmiarem ekranu i pojemnos虂cia台 baterii, sa台 identyczne 鈥 maja台 takie same dwa obiektywy aparatu i identyczna台 funkcjonalnos虂c虂.

od 3149 PLN

iPhone 13 i 13 mini

Najnowsze, podstawowe modele w tym roku to przede wszystkim ca艂kowicie przebudowane wyspy aparato虂w, nowe moz虈liwos虂ci foto-wideo oraz procesor A15 Bionic, pozwalaja台cy na d艂uz虈sza台 prace台 na baterii (zw艂aszcza modelu mini). Mamy ro虂wniez虈 nowy ekran OLED Super Retina XDR, o 28% jas虂niejszy od poprzednika. I jest doste台pny w s虂licznych kolorach 鈥 ro虂z虈owym i ksie台z虈ycowej pos虂wiaty. Oba modele, poza rozmiarem ekranu i pojemnos虂cia台 baterii, sa台 identyczne 鈥 maja台 takie same dwa obiektywy aparatu i identyczna台 funkcjonalnos虂c虂.

od 3599 PLN

iPhone 13 Pro i 13 Pro Max

Najnowsze i 鈥 nie moz虈e byc虂 inaczej 鈥 najlepsze smartfony z Cupertino. Tegoroczne flagowce Apple to jeszcze wie台cej moz虈liwos虂ci dla fotografo虂w聽i filmowco虂w. Gigantyczne wre台cz wyspy kamer w modelach Pro, style fotograficzne, tryb filmowy oraz opcja wyboru az虈 1TB pamie台ci! Zdecydowanie przyda sie台 Wam ona, jes虂li na powaz虈nie zamierzacie korzystac虂 z bezstratnego formatu nagrywania wideo ProRes. Najwaz虈niejszy w modelach Pro jest jednak 鈥 ekran. Super Retina XDR z technologia台 ProMotion, kto虂ry ods虂wiez虈a sie台 adaptacyjne nawet z cze台stotliwos虂cia台 120 Hz. W kon虂cu! I na dodatek dzie台ki temu optymalizuje zuz虈ycie baterii. Tutaj ro虂wniez虈 modele 13 Pro i 13 Pro Max, poza rozmiarem ekranu i pojemnos虂cia台 baterii, sa台聽w tym roku identyczne 鈥 maja台 takie same dwa obiektywy aparatu.

od 5199 PLN

Apple Watch Series 7

Najnowszy i najlepszy, wyposaz虈ony w wie台ksze ekrany (41 i 45 mm), kto虂rych konstrukcja jest teraz wytrzymalsza. Ramka zosta艂a zmniejszona az虈 o 40%, co powoduje, z虈e powierzchnia ekranu w poro虂wnaniu do Apple Watch 6 jest o 20% wie台ksza i to widac虂. Podobnie, jak ro虂z虈nice台 w dzia艂aniu ekranu Always On Display, kto虂ry jest teraz o 70% jas虂niejszy na opuszczonym nadgarstku. Mamy ro虂wniez虈 odpornos虂c虂 na py艂 (IP6X) i wodoodpornos虂c虂 (WR50). Tak聽鈥 paski z poprzednich modeli sa台 z nowymi rozmiarami kopert w pe艂ni kompatybilne. W druga台 strone台 tez虈.

od 1999 PLN

Apple Watch SE

Konstrukcyjnie jest to model bardzo zbliz虈ony do Series 4, bez wie台kszos虂ci 鈥瀊ajero虂w鈥 Series 6 i 7. Zaleta台 jest zdecydowanie niz虈sza cena oraz wcia台z虈 najnowszy procesor Apple S6 na pok艂adzie. Szczerze, to uwaz虈am model SE za najlepszy wybo虂r na prezent gwiazdkowy dla oso虂b, kto虂re zaczynaja台 przygode台 ze smart zegarkami. Jes虂li be台da台聽z czasem potrzebowa艂y czegos虂 wie台cej, to same po to sie台gna台.

od 1349 PLN

AirPods 2 鈥 w super cenie!

Pomimo tegorocznego debiutu modelu 3, AirPods 2 wielu osobom nadal bardziej odpowiadaja台. Wszystko przez ich konstrukcje台 i w艂as虂nie dlatego Apple pozostawi艂o ten model w ofercie. Na iDream.pl kupicie go w jeszcze niz虈sze super cenie!

649 PLN

AirPods 3

Najnowsze dziecko w gammie s艂uchawek AirPods. Kszta艂t modelu 3 bazuje na konstrukcji AirPods Pro. Co prawda nie posiadaja台 one aktywnej redukcji szumo虂w (ANC), ale za to nie sa台 s艂uchawkami dokana艂owymi, co dla wielu stanowi z艂oty kompromis pomie台dzy modelem 2 a modelem Pro. Cenowo wypadaja台 ro虂wnie przyste台pnie, zatem jes虂li szukacie s艂uchawek, kto虂re oferuja台 wsparcie dla najnowszych systemo虂w dz虂wie台ku przestrzennego Spatial Audio czy Dolby Atmos, a przy tym sa台 pore台czne i od Apple, to wybo虂r powinien pas虂c虂 w艂as虂nie na ten model.

949 PLN

AirPods Pro z etui MagSafe

AirPods Pro to moje podstawowe s艂uchawki od ponad 2 lat. Lubie台 mawiac虂, z虈e jes虂li nie s虂pie台, to mam je w uszach. Genialny produkt, posiadaja台cy kapitalnie dzia艂aja台ce ANC oraz oferuja台cy 艂atwe dopasowania do kaz虈dego ucha (dzie台ki wymiennym wk艂adkom). W 2021 roku Apple uaktualni艂o etui 艂aduja台ce dla tego modelu, dodaja台c mu wsparcie dla 艂adowarek MagSafe.

1249 PLN

AirPods Max

Swoje kosztuja台, ale osobis虂cie nie mia艂em w z虈yciu lepszych s艂uchawek ani doznan虂, w trakcie s艂uchania muzyki czy ogla台dania filmo虂w ze wsparciem dla Spatial Audio, czy Dolby Atmos. Model Max to produkt kompletny, wykwintny

w kaz虈dym calu (no moz虈e poza do艂a台czanym etui) i oferuja台ce frajde台 podczas kaz虈dej chwili korzystania z niego. Nie znam osoby, kto虂ra台 uwiera艂yby w czubek g艂owy i wszystko wskazuje na to, z虈e Apple uda艂o sie台 wyeliminowac虂 ten cze台sto problem s艂uchawek woko虂艂usznych, dzie台ki zastosowaniu siateczki. Jes虂li chcecie zainwestowac虂 w s艂uchawki na d艂ugie lata a przy tym odkryc虂 brzmienie ulubionych piosenek na nowo 鈥 to dobry wybo虂r. No i jeszcze ich ANC 鈥 przes虂ciga nawet protoplaste台, czyli produkty od Bose.

2799 PLN

S艂uchawki Beats Studio Buds

Aktywna redukcja ha艂asu (ANC), 8 godzin s艂uchania i dwa dodatkowe 艂adowania z kieszonkowego etui 艂aduja台cego, zgodnos虂c虂 nie tylko
z iOS, a ro虂wniez虈 z Androidem, odpornos虂c虂 na dzia艂anie potu i wody z klasa台 ochrony IPX4 oraz z艂a台cze USB-C. Podobnie, jak w przypadku AirPods Pro, wk艂adki douszne w trzech rozmiarach 鈥 S/M/L. Legendarna marka Beats walczy z gamma台 produkto虂w AirPods przede wszystkim cena台 i bardziej agresywnym designem. Doskona艂y wybo虂r na prezent dla m艂odszych oso虂b.

729 PLN

S艂uchawki Beats Flex

Charakterystyczny wygla台d, kto虂ry rozwia台zuje trzy problemy. Po pierwsze, nie ma moz虈liwos虂ci zgubienia Beats Flex podczas nawet intensywnego wysi艂ku fizycznego. Po drugie, moz虈ecie je kupic虂 juz虈 za 349 z艂. Po trzecie zapewniaja台 nawet 12 godzin s艂uchania, a gdy bateria be台dzie prawie wyczerpana, 10-minutowe 艂adowanie w trybie Fast Fuel zapewni 1,5 godziny odtwarzania. No i maja台 chip Apple W1, wie台c paruja台 sie台 auto magicznie. 艁adowanie, oczywis虂cie, przez USB-C.

249 PLN w iDream.pl!

Apple TV 4K HDR 32GB (2021)

Procesor A12 Bionic, obs艂uga wideo 4K HDR z wysokim klatkaz虈em i standardu dz虂wie台kowego Dolby Atmos, a takz虈e sprawna kontrola urza台dzen虂 HomeKit to cechy centrum multimedialnego od Apple. Apple TV 4K (2. generacji) to bardzo dobry wybo虂r na prezent dla rodziny, kto虂ra chce zacza台c虂 przygode台 z inteligentnym domem (urza台dzenie pe艂ni role台 mostka steruja台cego urza台dzeniami聽w standardzie HomeKit) oraz dla tych, kto虂rzy w s虂wie台ta szukaja台 chwili dla siebie i ulubionych seriali. Np. tych z platformy Apple TV+ (polecam!), kto虂ra台 moz虈ecie miec虂 w cenie jednego z pakieto虂w us艂ugi Apple One. Mo虂wi sie台 tak: Apple TV zawsze dobrze miec虂. Aha 鈥 jest tez虈 nowy pilot!

899 PLN

Apple Pencil 2

Jes虂li zalez虈y Wam na rysowaniu, kolorowaniu, bazgraniu lub pisaniu po ekranie, to jest to bezapelacyjnie najlepsze pio虂rko, jakie znajdziecie na rynku. No i obowia台zkowy dodatek do niemal kaz虈dego iPada 鈥 zw艂aszcza nowego mini!

619 PLN

Bia艂a jak s虂nieg Magic Keyboard dla iPada Pro

Ods虂wiez虈ony model Magi Keyboard z 2020 roku, kto虂ry idealnie nadaje sie台 pod choinke台. To taki produkt, kto虂ry wie台kszos虂c虂 uz虈ytkowniko虂w kompatybilnych iPado虂w (modele iPad Pro 11, 1., 2. lub 3. generacji) lub iPad Air 4. generacji) chcia艂aby miec虂, no ale wiadomo 鈥 lepiej go dostac虂. W skro虂cie: zamienia iPada w prawdziwy komputer przenos虂ny, bez z虈adnych kompromiso虂w. Mamy nawet pods虂wietlane klawisze i TrackPad.

1499 PLN

AirTag

Z pewnos虂cia台 Kevin i tego roku zostanie sam w domu, ale zdecydowanie Wasze bagaz虈e nie musza台 sie台 z Wami rozstawac虂. Zw艂aszcza podczas podro虂z虈y s虂wia台teczno-noworocznej. AirTag to taki produkt, kto虂rego nie doceniasz, dopo虂ki nie okaz虈e sie台, z虈e by艂by przydatny. Niewidzialna, wspieraja台ca codziennos虂c虂 technologia, kto虂ra biora台c pod uwage台 niska台 cene台 鈥 naprawde台 jest warta kaz虈dej wydanej z艂oto虂wki. Nikt nie chce przeciez虈, by magia s虂wia台t prys艂a przez zgubiona台 rzecz. Na iDream.pl znajdziecie wiele promocji, m.in. zestawy z etui do AirTago虂w w super cenach!

159 PLN

Paski dla zegarko虂w Apple Watch

Prywatnie jestem ich ogromnym fanem, co podkres虂la艂em na 艂amach iMagazine juz虈 wielokrotnie. Tak, wiem 鈥 nie kaz虈dy potrzebuje je kolekcjonowac虂, ale jes虂li macie w rodzinie posiadaczy Apple Watchy, to na pewno uciesza台 sie台 z dodatkowego paska. To taki produkt. Po prostu.

od 99 PLN

Etui dla iPhone鈥檃

Ochrona swojego ulubionego sprze台tu jest waz虈na i sam, na w艂asnym przyk艂adzie sprzed lat, moge台 Wam re台czyc虂, z虈e pot艂uczony w grudniu iPhone boli dwa razy bardziej. Zw艂aszcza nasz portfel. Sa台 tacy, kto虂rzy nie za艂oz虈a台 na niego etui, choc虂by nie wiem co. Rozumiem. Ca艂a台 reszte台 zapraszam do wyboru spos虂ro虂d naprawde台 sporej gamy etui na iPhone鈥檡.

od 49 PLN

Etui do iPada

Gabaryty wszystkich iPado虂w doste台pnych w portfolio Apple sa台 obecnie tak niewielkie, z虈e zdecydowanie warto dodatkowo zabezpieczyc虂 swo虂j egzemplarz.聽Po pierwsze dlatego, z虈e mo虂wimy o znacznie wie台kszym ekranie niz虈 w smartfonie. Po drugie, poniewaz虈 wie台kszos虂c虂 doste台pnych etui oferuje ro虂wniez虈 wygodne podpo虂rki, dzie台ki czemu nasz iPad szybko zmienimy w mobilne centrum rozrywki. Idealne na d艂ugie, po i przed s虂wia台teczne podro虂z虈e.

od 75 PLN

Krzysztof Ko艂acz

馃帣锔 O technologii i nas samych w podca艣cie oraz newsletterze 鈥濨o czemu nie?鈥. 鈽曪笍 O kawie w podca艣cie 鈥濳awa. Bo czemu nie?鈥. 馃弮馃徎鈥嶁檪锔 Po godzinach biegam z wdzi臋czno艣ci za 偶ycie.

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .