Mastodon
Zdjęcie okładkowe wpisu Apple zmniejsza emisje gazów cieplarnianych o połowę

Apple zmniejsza emisje gazów cieplarnianych o połowę

0
Dodane: 4 tygodnie temu
fot. Apple Newsroom

Innowacje w zakresie czystej energii, materiałów i recyklingu przybliżają Apple do osiągnięcia jej ambitnych celów środowiskowych na rok 2030. Z okazji Dnia Ziemi, Apple opublikowało (kolejny już) raport dotyczący aktualnego statusu ich starań w tym zakresie.

Informacja prasowa

Opublikowany przez Apple Raport postępów środowiskowych na rok 2024 pokazuje, że spółka ograniczyła swoją ogólną emisję gazów cieplarnianych o ponad 55% w stosunku do 2015 r. Jest to kamień milowy na drodze do ambitnego celu, jaki Apple chce osiągnąć do roku 2030: neutralności węglowej całego swojego łańcucha wartości. Plan ten zasadza się na zredukowaniu emisji o 75 procent w stosunku do poziomów z 2015 r.

Dowodem na zaangażowanie Apple w działania na rzecz klimatu są nasze postępy: ścięliśmy nasze emisje o ponad połowę, choć obsługujemy więcej użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej. Przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy. Skupiamy się na tym, żeby dzięki innowacyjności i współpracy maksymalizować jej efekty.

– oświadczyła Lisa Jackson, wiceprezeska Apple w pionie Environment, Policy i Social Initiatives.

Zespoły Apple i globalni dostawcy spółki angażują się w realizację strategii Apple 2030 i firmowe działania na rzecz środowiska, wdrażając innowacje w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej, materiałów, eliminacji dwutlenku węgla, gospodarowania wodą, minimalizacji generowanych odpadów i recyklingu. Firma Apple świętuje Dzień Ziemi z klientami na całym świecie i przygotowała dla nich m.in. specjalne kolekcje podcastówksiążek poświęconych ekologii. Poniżej prezentowanych jest 10 innowacji, partnerstw i działań, dzięki którym firma angażuje klientów i realizuje swoje globalne cele klimatyczne i ekologiczne.

Propagowanie recyklingu newralgicznych materiałów

Dążenie Apple, by wytwarzać produkty wyłącznie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, skutkuje innowacjami w pozyskiwaniu surowców i projektowaniu. Mają one największy udział w redukcji śladu węglowego spółki. Dotyczy to również materiałów, które są newralgiczne dla przejścia na czystą energię. W zeszłym roku z recyklingu pochodziło 56 procent kobaltu wykorzystanego w bateriach Apple – to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Znalazł się on m.in. w MacBooku Air z M3, pierwszym produkcie w historii Apple, który wykonano w 50 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto w zeszłym roku w bateriach Apple zastosowano – również pierwszy raz w historii – lit będący w 24 procentach certyfikowanym surowcem z recyklingu. Apple pozyskuje lit i kobalt z odpadów poprodukcyjnych i pokonsumenckich odzyskanych ze zutylizowanych baterii. Spółka czyni też postępy w wykorzystaniu miedzi z recyklingu. W zeszłym roku miedź pochodzącą w 100% z recyklingu zastosowano w kluczowych rozwiązaniach termicznych iPhone’a 15 i 16‑calowego MacBooka Pro, a także w sygnalizatorze taktylnym i płytkach drukowanych wielu innych produktów. Sukcesy te pokazują, że recykling może być w przyszłości świetną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na newralgiczne surowce.

Redukowanie emisji produkcyjnych wspólnie z dostawcami

Łańcuch dostaw Apple przechodzi właśnie na czystą energię. Wysiłki te przyniosły jak dotąd największą redukcję emisji, a program czystej energii u dostawców Apple zapewnia teraz na świecie ponad 16,5 gigawata energii odnawialnej. Oprócz tego w ponad 100 zakładach dostawców, którzy przy wsparciu Apple stawiają na efektywność energetyczną, zaoszczędzono w zeszłym roku ponad 2 miliardy kilowatogodzin energii elektrycznej. W połączeniu z innymi ograniczeniami w zużyciu energii – związanymi głównie z ogrzewaniem – zakłady te uniknęły emisji niemal 1,7 mln ton dwutlenku węgla, co stanowi wzrost o 25 procent w porównaniu z 2022 r. Apple ogranicza też bezpośredni wpływ swoich procesów przemysłowych na klimat. Przykładem tego jest produkcja płaskich wyświetlaczy, podczas której emitowane są fluorowane gazy cieplarniane o dużej szkodliwości (tzw. F‑gazy). Każdy z dostawców wyświetlaczy Apple zobowiązał się do przestrzegania rygorystycznych norm dotyczących ograniczania F‑gazów. Ponadto spółka wspiera dostawców w monitorowaniu emisji i wdrażaniu najnowocześniejszego sprzętu do jej redukcji w zakładach produkcyjnych.

Projektowanie bez plastiku

Innowacyjność pozwala Apple eliminować plastik z opakowań. Firma zastępuje tworzywa sztuczne zamiennikami z włókien, wciąż zachwycając klientów designem pudełek. W zaszłym roku Apple udało się osiągnąć kolejny kamień milowy i wprowadzić na rynek pierwsze opakowania wykonane w 100 procentach z włókien. W takich właśnie pudełkach sprzedawane są nowe modele Apple Watch i Apple Vision Pro. Plastik stanowił w sumie tylko 3 procent zawartości opakowań wszystkich produktów dostarczonych przez Apple w zeszłym roku. Zespoły Apple nie ustają jednak w poszukiwaniu dalszych innowacji. W tym tygodniu opublikowano nowe opracowanie przygotowane we współpracy z Instytutem Bioproduktów działającym na University of British Columbia. W dokumencie przeanalizowano wyzwania dotyczące współczesnych opakowań konsumenckich i możliwość uzyskania nowych zrównoważonych rozwiązań opartych na zaawansowanych materiałach z włókien. Ponadto Apple i organizacja RISE Research Institutes of Sweden ogłosiły, że udało im się wspólnie uzyskać oparty na włóknach zamiennik dla pianek zabezpieczających, które są powszechnie stosowane w wielu typach opakowań.

Wprowadzanie zmian dzięki współpracy ze społecznościami

Apple intensyfikuje walkę ze zmianami klimatu i wspiera w tym zakresie inicjatywy społeczności szczególnie dotkniętych ich konsekwencjami. W ramach swojego programu wzmacniania lokalnych społeczności Apple przekazuje nowe dotacje dla organizacji na całym świecie, które działają na rzecz ochrony zdrowia i dobrostanu swoich społeczności. W Stanach Zjednoczonych Apple wspiera też rozwój programu Network for Network Leaders organizacji Justice Outside, ktory promuje kontakt z naturą, edukację ekologiczną i sprawiedliwość ekologiczną. Z kolei w Kenii firma Apple współpracuje z rezerwatem Lewa Wildlife Conservancy i wspiera budowę systemów zbierania wody oraz ekologiczne rolnictwo. W ramach tego partnerstwa sfinansowano budowę systemu zatrzymywania deszczówki przy szkole, którą organizacja Lewa prowadzi w miejscowości Mutunyi, a farmerom zapewniono zestawy do nawadniania kroplowego, by popularyzowali w swoich społecznościach bardziej ekologiczne rolnictwo. Spółka kontynuuję tę współpracę i w tym roku zapewni nowe środki na programy poprawiania dostępu do wody w społeczności wspieranej przez rezerwat Lewa. W Australii zaś Apple przedłuży wsparcie dla organizacji Karrkad Kanjdji Trust (KKT) prowadzonej przez rdzenną ludność obszarów chronionych Warddeken i Djelk. Dotacja Apple zasili prowadzony przez KKT program aktywizacji kobiet z ludności rdzennej do pracy w straży leśnej, a także działania konserwacyjne na obszarach chronionych.

Filtry wielokrotnego użytku rewolucjonizują przemysł

Firma Apple zobowiązała się do maksymalnego ograniczenia produkowanych odpadów. Przejawem tego jest stosowanie filtrów powietrza do wielokrotnego użytku. W zeszłym roku zamontowano je już we wszystkich centrach przetwarzania danych Apple. Dzięki temu na wysypiska trafia o 25 ton mniej zużytych filtrów rocznie – tyle, ile wypełniłoby boisko piłkarskie – a wentylatory zużywają o 35 procent mniej prądu. Pierwsze prace nad filtrami rozpoczęły się w 2019 r. w centrum przetwarzania danych Apple w Reno. We współpracy z koncernem technologicznym K&N, który specjalizuje się w filtrach samochodowych, zbudowano i przetestowano prototypy 20 wersji nowych filtrów wielokrotnego użytku, żeby znaleźć rozwiązanie o wysokich standardach wydajności i efektywności. Filtry wielokrotnego użytku szybko stają się dziś normą nie tylko w Apple, lecz w całej branży. Takie innowacje przyniosły znaczące efekty: w ciągu ostatnich pięciu lat wskaźnik recyklingu odpadów w centrach przetwarzania danych Apple wzrósł z 64 procent do 90 procent.

Innowacje, które zmienią przyszłość recyklingu

Zespoły Apple projektują też nowe rozwiązania w zakresie recyklingu odpadów elektronicznych. Przykładem tego jest Daisy, robot demontujący, który potrafi dziś rozłożyć 29 modeli iPhone’a na 15 podstawowych elementów (tzw. elementów dyskretnych), a także maszyny Dave i Taz do recyklingu wdrażane właśnie w Chinach z jedną z partnerskich firm recyklingowych. Ponadto w tym roku w centrum odzyskiwania zasobów Apple w Kalifornii rozpoczęto użytkowanie nowego sortera produktów, który ma zautomatyzować proces i spowodować wzrost efektywności i produktywności. To ekonomiczne i oszczędzające czas rozwiązanie, które Apple chce udostępniać partnerskim firmom recyklingowym na całym świecie. Wśród udoskonaleń poprawiających efektywność, które wprowadzono w centrum odzyskiwania zasobów, są też autonomiczne roboty mobilne służące do transportowania produktów i podzespołów na terenie zakładu. Oprócz tego spółka współpracuje też z instytucjami akademickimi takimi jak Carnegie Mellon nad szerszym zastosowaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, robotów i automatyzacji w recyklingu.

Dążenie Apple do wytwarzania produktów wyłącznie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu przynosi innowacyjne rozwiązania w zakresie pozyskiwania surowców i projektowania.

Budownictwo dla bardziej ekologicznej przyszłości

Dążenie Apple, by projektować z myślą o ochronie środowiska, dotyczy nie tylko produktów, lecz także stawianych budynków. Obecnie ponad 100 należących do Apple salonów sprzedaży, biur i centrów przetwarzania danych na całym świecie posiada certyfikaty Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) i Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Są to dwa uznane na świecie systemy akredytacji w zakresie zrównoważonego budownictwa. Liczba takich obiektów ciągle rośnie – Apple buduje aktualnie ekologiczne budynki o powierzchni niespełna 1,7 mln metrów kwadratowych. W 2023 r. jeden z budynków kampusu Apple Culver City w Kalifornii otrzymał certyfikat LEED Platinum, czyli najwyższą możliwą ocenę przyznawaną za bardzo wysoką redukcję zużycia energii i wody, wykorzystanie energii odnawialnej i recykling odpadów. Ponadto podczas budowy nowego kampusu i sklepu detalicznego Apple Battersea, które powstały na terenie dawnej londyńskiej elektrowni Battersea, zastosowano zrównoważone elementy konstrukcyjne i niskoemisyjne materiały, a tylko 1 procent odpadów budowlanych trafił na wysypisko.

Ekologiczne inwestycje w wartościowe projekty usuwania dwutlenku węgla

Priorytetem w strategii klimatycznej Apple 2030 jest ograniczenie bezpośrednich emisji generowanych przez całą działalność operacyjną spółki Apple i jej łańcuch dostaw. W celu kompensacji emisji resztkowych, których nie można uniknąć ani zniwelować za pomocą obecnie dostępnych rozwiązań, firma inwestuje w wartościowe projekty usuwania dwutlenku węgla za pomocą metod naturalnych. Służy jej do tego między innymi innowacyjny program finansowania Restore Fund. W jego ramach i we współpracy z bankiem Goldman Sachs i organizacją Conservation International udało się rozpocząć imponujące projekty w zakresie zrównoważonego leśnictwa. Kontynuując te działania, firma Apple uruchomiła właśnie z Climate Asset Management kolejny etap działania Restore Fund, który łączy projekty w zakresie rolnictwa regeneratywnego z inicjatywami na rzecz ochrony i odtwarzania ekosystemów. Zobowiązania inwestycyjne w ramach drugiej fazy funduszu złożyły też firmy TSMC i Murata, dostawcy Apple. Firma Apple ogłosiła dziś pierwszą grupę projektów w obszarze rolnictwa regeneratywnego, które otrzymały finansowanie z funduszu. Beneficjentami są między innymi inicjatywa budowy farm oliwnych i migdałowych w Portugalii, farma migdałowa w Hiszpanii i australijska farma, która przechodzi z uprawy trzciny cukrowej na orzechy makadamia. Finansowane projekty są realizowane w zgodzie z rygorystycznymi procedurami w zakresie zużycia wody i efektywności. Ponadto wykorzystują też sprawdzone metody podnoszenia jakości gleby i sprzyjania bioróżnorodności.

Promowanie recyklingu wśród klientów i pracowników na całym świecie

W zeszłym roku w ramach oferty AppleCare i programów takich jak Apple Trade In, który pozwala oddawać urządzenia w rozliczeniu, nowych właścicieli znalazło niemal 12,8 mln urządzeń i akcesoriów – to dotychczasowy rekord. Wciąż możliwe jest oddanie w rozliczeniu iPhone’a 7. Produkty, które nie mają już wartości rynkowej, Apple poddaje odpowiedzialnemu recyklingowi i odzyskuje z nich wartościowe surowce, które mogą być wykorzystane w nowych produktach. Klienci mają wiele możliwości, by włączać się w proekologiczne działania Apple – mogą odesłać stare urządzenia do Apple, zorganizować zbiórkę sprzętu do utylizacji lub po prostu przekazać starego iPhone’a komuś z rodziny. Używane urządzenia Apple można zwracać we wszystkich salonach Apple Store lub za pośrednictwem strony apple.com/recycle.

W zeszłym roku w ramach oferty AppleCare i programów takich jak Apple Trade In, który pozwala oddawać urządzenia w rozliczeniu, nowych właścicieli znalazło niemal 12,8 mln urządzeń i akcesoriów.

Dzień Ziemi okazją do nauki i działania

W ekosystemie Apple klienci znajdą wiele możliwości, by poszerzyć swoją wiedzę o zmianie klimatu i innych problemach środowiskowych, zaangażować się w wartościowe działania na poziomie lokalnym i świętować Dzień Ziemi. Użytkownicy Apple Watch, którzy 22 kwietnia ukończą dowolny, co najmniej 30‑minutowy trening, otrzymają za to specjalną odznakę.

W wybranych salonach Apple Store na świecie można też wziąć udział w sesjach Today at Apple organizowanych we współpracy z liderami i wizjonerskimi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody. Oprócz tego we wszystkich sklepach na świecie zespół Apple Retail przygotowuje sesje Pop-Up Studio pod hasłem „Photograph Earth Like a Pro on iPhone”, podczas których będzie demonstrowane działanie opcji makrofotografii i innych funkcji iPhone’a 15. W tym roku Apple ponownie połączy siły z Dolores Huertą, działaczką na rzecz sprawiedliwości społecznej i założycielką Dolores Huerta Foundation, w ramach serii edukacyjnej „Challenge for Change”. Osoby w każdym wieku, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą dołączyć do wyzwania Create a Better World Through Environmental Justice (Zmieniaj świat dzięki sprawiedliwości społecznej), w ramach którego przygotowano podręczniki do prowadzenia inspirujących dyskusji. Udostępniono też nową publikację – 30 Creative Activities to Help the Environment (30 kreatywnych sposobów, by pomóc przyrodzie) – która ma inspirować do podejmowania działań na poziomie lokalnym.

Wyzwanie Apple Watch z okazji Dnia Ziemi

Krzysztof Kołacz

🎙️ O technologii i nas samych w podcaście oraz newsletterze „Bo czemu nie?”. ☕️ O kawie w podcaście „Kawa. Bo czemu nie?”. 🏃🏻‍♂️ Po godzinach biegam z wdzięczności za życie.

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .