Adele wymusiła na Spotify usunięcie przycisku Shuffle/Pomieszaj