Apple zabronił benchmarkowania Developer Transition Kit, więc oto jego wyniki