Gurman: Apple używa wewnętrznie niestandardowego chatbota „Apple GPT”