Apple Podcasts Award: podcast „Slow Burn” uznany za najlepszy w 2022 r.