Nowy wygląd portalu App Store Connect ze wsparciem dla urządzeń mobilnych