Aktualizacja oprogramowania Studio Display rozwiązuje problem z głośnikami