Apple wyznacza nowe kamienie milowe na rynku usług