Przywracamy działanie klawisza Backspace w najnowszym Safari