Funkcja iOS 16 do omijania CAPTCHA wkrótce będzie działać z wieloma stronami