Małe firmy w App Store zwiększyły swoje przychody o 71%