AssistiveWare wprowadza nową generację technologii komunikacji wspomagającej i alternatywnej