Pomimo koronawirusa produkcja iPhone SE 2 i iPadów Pro przebiega zgodnie z planem