Apple rozszerza program Self Service Repair i udoskonala narzędzie Konfiguracja systemu