Uruchom Mac OS 8 pracującego na Macintoshu Quadra 900 jako aplikację Electron