Monika Lozano obejmuje stanowisko dyrektorskie w Apple