„Tip Jar”, czyli słoik na napiwki dla użytkowników Twittera