Strava dostała integrację z HealthKit oraz import wyników z Workout