Sąd oparty na sztucznej inteligencji rusza w 2024 – w Polsce