Apple zatrudniło byłą dyrektor Cisco do prowadzenia komunikacji korporacyjnej