Znani reżyserzy piszą do producentów telewizorów z prośbą o zmianę ustawień fabrycznych