Zanim Apple zwiększy produkcję w Wietnamie, muszą się poprawić warunki pracy