iPhone pokazuje więcej zajętego miejsca, niż jest na nim danych? Napraw to!