Aplikacja korzystająca z Apple Watch dostała zgodę FDA na użytek kliniczny