Mastodon

Dzień dziecka – konkurs

8
Dodane: 14 lat temu

adibu-poznaje-tajemnice-ludzkiego-cialaimages_product255907610719733jpgPozdrawiamy wszystkie maluchy i te trochę podrośnięte w dzień dziecka.

Przedłużmy trochę ten sympatyczny dzień. Proponujemy Wam konkurs, w którym do wygrania jest gra “Adibu – Poznaję tajemnice ludzkiego ciała”.

Konkurs trwa do jutra do godziny 20.00.

Pytanie konkursowe:

Ile do tej pory zostało wydanych w Polsce części gier z sympatycznym Adibu?

Odpowiedzi prosimy umieszczać w komentarzach.

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie.
Konkurs “Adibu” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do dnia 2 czerwca 2009 r do godziny 20.00.
Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY
Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestników Konkursu poprawnej odpowiedzi na pytanie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Pytanie konkursowe:

Ile do tej pory zostało wydanych części gier z sympatycznym Adibu?

Uczestnika identyfikuje imię powiązane z adresem email.
Wygrywa ta osoba która poprawnie odpowie na pytanie.
W przypadku gdy dwie bądź większa liczba osób odpowie poprawnie, zwycięzca zostanie wylosowany spośród nich poprzez serwis internetowy Random.org
.
Przesłanie odpowiedzi następuje wyłącznie poprzez umieszczenie komentarza pod pytaniem.
Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin.
Terminarz:
nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 2 czerwca 2009 r do godziny 20.00.
zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową
• ogłoszenie wyników: na łamach czerwcowego numeru Mojego Jabłuszka – MJ6/09 oraz na naszej stronie www.

4. NAGRODY
W Konkursie zostanie przyznana następująca nagroda:
1 gra “Adibu – Poznaję tajemnice ludzkiego ciała”.
Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych Mojego Jabłuszka i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .

Komentarze: 8

Z tego co wiem, to dotychczas zostały wydane 3 części gry Adibu…

Mały Adibu zaprasza na urodziny
Mały Adibu w fabryce cukierków
Adibu: Poznaję tajemnice ludzkiego ciała
Adibu: Odkrywam tajemnice przyrody
Mały Adibu w wesołym cyrku
Adibu Czytam i liczę: (4-5 lat)
Adibu Czytam i liczę: (6-7 lat)
Adibu Czytam i liczę: (5-6 lat)
Mały Adibu w ogrodzie niespodzianek
Adibu: Uczę się angielskiego
Mały Adibu z wizyta w Zoo