Mastodon

iPhone 5 Steve’a Wozniaka

0
Dodane: 11 lat temu

Ten artykuł pochodzi z archiwalnego iMagazine 9/2012

Zapraszamy do lektury felietonu nt iPhone 5, który napisał dla nas sam Steve Wozniak, współzałożyciel Apple:

Tym razem nie przygotowałem listy czterdziestu rzeczy, które mogłyby być zmianami na lepsze tak, jak to zrobiłem przed premierą iPhone’a 4 czy 4S i żadne z moich życzeń się nie spełniło.

Jedną z najlepszych rzeczy (wynikającą z różnic w moim użytkowaniu telefonu) jest panoramiczny tryb robienia zdjęć, ale jestem pewien, że to tak naprawdę część iOS 6 i będzie również działało na iPhone’ach 4/4S, . Jeśli nie, to mogę powiedzieć jedynie: “typowe”. Teraz używam aplikacji Photosynth na moim iPhone’ie. Moja lista tym razem nie byłaby tak wyjątkowa, jak miało to miejsce z  z iPhone’em 4, bo od tamtej chwili minęło trochę czasu. Byłoby więcej rzeczy, które lubię na innych platformach i u innych producentów, ale w ostatecznym rozrachunku, nie ma to większego znaczenia.

Podoba mi się LTE, ale zastanawiam się, dlaczego Apple spóźniło się z nim o 2 lata? Początkowo znalazłem miejsca, gdzie LTE działało świetnie i rozpoznawało dyktowane polecenia (na telefonach z systemem Android) o wiele szybciej. Ale porównując moje telefony z LTE i Androidem oraz iPhone 3G + zauważyłem, że nie ma specjalnej różnicy w szybkości. Oczywiście, na telefonach z Androidem nie zauważysz większości aktualizacji, zanim automatycznie nie załadują się w tle. Jeśli jednak robię aktualizacje ręcznie, to po LTE pobierają się bardzo szybko. Ale rzadko aktualizuję aplikacje bezpośrednio na moich iPhone’ach 3G+.  Zazwyczaj staram się najpierw pobierać aktualizacje przez iTunes na komputerze i ani mnie to nie odrzuca, ani nie odstrasza, ani nie jest żadną poważną przeszkodą. Więc LTE jest dobre, ale nie jest niezbędne. W Turcji mam 42 Mbps prędkości pobierania w 3G Turkcell. LTE jest teraz bardziej marketingowym chwytem, niż czymkolwiek innym.

Jeśli iPhone ma prawdziwe, międzynarodowe LTE, to nawet lepiej. Na przykład, mam Verizon MiFi “Świat” (w każdym kraju), która ma amerykańskie LTE (Verizon), ale gdzie indziej tylko 3G (GSM). Mógłbym kupić nieco większą wersję MiFi “Świat” w Verizon, który gwarantuje LTE wszędzie, ale jak na razie nie uważam tego za istotną wartość.

Tak naprawdę, zastanawiam się, czy iPhone 5 w Verizon będzie “światowym” telefonem z właściwym planem, jak to jest w przypadku iPhone 4S. To jest dla mnie bardzo ważne. Verizon jest najlepszą siecią w USA i ich międzynarodowy roaming danych obejmuje wszystkie kraje (dobrze, 200 krajów). AT & T nie ma międzynarodowych planów roamigu danych, obejmujących kraje, takie jak Rosja i RPA. Jedynie 54 kraje są objęte planem AT & T. Następnie, przy założeniu, że iPhone 5 w Verizon jest modelem „światowym”, czy zatem LTE będzie działało wszędzie? Jestem pełen nadziei i uważam to za dobrą rzecz, jeśli rzeczywiście tak będzie.

Podoba mi się lepsza wydajność baterii. Firma Apple podjęła inicjatywę stworzenia własnego chipa, co pozwala im prezentować produkty o lepszej specyfikacji, niż konkurencja. Apple jest w stanie zmieścić dużo więcej dużo w mniejszym opakowaniu, gdy nie jest to wcale takie proste, by upakować w nim takie rzeczy jak większa bateria.

Nie kupuję informacji, że Apple ma jakąś nową technologię poprawiającą kolorystykę zdjęć. Oni po prostu kompensują braki w iPhone’ie 4. Wielu przyjaciół komentowało zdjęcia wykonane telefonami z Androidem (Galaxy S II, Galaxy Nexus, Droid, RAZR), określając je jako lepsze i jaśniejsze, ale to może być tylko kwestia wyświetlacza telefonu, a nie samych zdjęć. Ja sam nie narzekałem na jakość zdjęć w iPhone’ie 4. Jednak gdy oglądałem na komputerze filmy kręcone iPhone’em, to czegoś w nich brakowało. Zaś jeśli chodzi o jakość transmisji telewizyjnych na żywo, to zawsze wyglądały lepiej na moich telefonach z Androidem. W końcu, tak naprawdę, nie ma to dla mnie większego znaczenia. W tym przypadku chodzi wyłącznie o producenta, próbującego przekonać nas do innowacyjności rozwiązania, będącego tak naprawdę tylko naprawianiem uprzednio zaistniałych błędów

Jestem bardzo zadowolony widząc trzy mikrofony, ale będę musiał ocenić je jeszcze w praktyce. Cały czas, gdy w tle pojawia się hałas, jak w moim jadącym samochodzie, Siri nie rozumie poleceń, natomiast Android nie ma z tym problemu. Nienawidzę tego za każdym razem, gdy muszę uciekać się do mojego Androida w celu zadania jakiegoś prostego pytania. Od czasu telefonu Nexus One (którego testowałem w porównaniu do iPhone’a)  z funkcją redukcji szumów, rozpoznawanie głosu było lepsze na telefonach z systemem Android. Być może, Google ma lepsze algorytmy rozpoznające słowa, podobnie jak w przypadku wyników wyszukiwania w Google, na podstawie powszechnego użycia słów w ich bazach danych.

Kolejnym dobrym punktem jest mniejsza grubość telefonu. Z pewnością bardzo mi się to podoba. Trzymając w ręku nawigację Garmina zastanawiałem się, dlaczego iPhone 4 nie jest taki cienki. Podobnie Droid RAZR jest rozkoszą trzymania w dłoni, ze względu na rozmiar (jest cieńszy, niż nowy iPhone 5) i niewielką wagę.

Dodatkowa przestrzeń ekranu jest cenna, ale zastanawiam się czy, nie byłoby lepiej dla Apple, gdyby rozszerzyć ekran również w poziomie, zachowując proporcje.  Wydaje się to lepszym rozwiązaniem dla aplikacji działających zarówno na iPhone’ie 4, jak i na iPhone’ie 5. Wolę rozmiary ekranów innych moich smartfonów. Naprawdę wolę. Nawet rozmiar nowego Galaxy Note. Samsung S III ma większą rozdzielczość (liczba pikseli), podobnie jak nadchodząca Lumia 920. Na pewno porównam jakość zdjęć z obu tych telefonów i iPhone’a 5, gdy tylko znajdą się w moich rękach.

Nowy connector w iPnone’ie jest wielkim udogodnieniem dla ludzkości. Po prostu nie można go podłączyć odwrotnie. Jest to rzecz tak wielka jak wtyczka MagSafe. Oszczędza ludziom konieczności dostosowania się do technologii. Moim zdaniem, to wielka wygrana. To firma Apple robiąca to, co Apple robi najlepiej. Kolejną myślą, która przychodzi mi do głowy jest to, że jeśli każdy pin jest cyfrowy, można by stworzyć protokoły, które wykonują wszystko na jednej linii, potrzebują tylko czterech pinów każdorazowo (zasilanie i dane in / out) i można by wykorzystać mikro-USB. 30-pinowy adapter może mieć aktywne obwody do obsłużenia wszystkich starszych sygnałów cyfrowych. To taki rodzaj ukłonu, który ułatwia użytkowanie. Ale przyjmę nowe, niespolaryzowane złącze zamiast micro-USB bez wahania. Podłączam swoje urządzenia w zbyt wielu miejscach przy pomocy kabli  i bardzo często robię to odwrotnie. Zrezygnowałem z kupowania Docków od czasu, gdy Apple zaczęło wprowadzać zmiany sprawiające, że przestały one działać ze starszymi modelami. Przepraszam. Do pewnego stopnia używam Docków (w samochodzie/sypialni) w przypadku urządzeń z Androidem i to jedyna sytuacja, gdy złącze znajduje się w prawidłowym położeniu.

Jeszcze nie wiem, jaki kolor iPhone’a wybiorę. Myślę o powrocie do koloru czarnego.

Przepraszam, ale tym razem nie mam olbrzymiej listy plusów i minusów. To bardziej kolejny, następny iPhone i muszę go mieć.

Najlepszego!

ʞɐıuzoʍ ǝʌǝʇs 

This time I didn’t make a list of 40 things I thought would be good (in advance). I did that before the iPhone 4 or 4S and not one of my wishes came through.

One of the best things (differences in my phone usage) is the panorama photo mode, but this is really part of iOS 6, I’m sure, and should work on iPhone 4’s. If not, all I can say is “typical.” Right now I use photosynth app on my iPhone. My list this time would not have been as unique as with the iPhone 4, as time has passed. It would have been more things that I like on other platforms and brands, but nothing really matters totally in the end.

I like the LTE but why is Apple 2 years late? At first I found places where LTE really shone, like detecting what you say (on Android phones) much faster. But with my LTE Android phones and my 3G+ iPhone, I have come to notice no real difference in speed of what I do. Of course, with Android, you don’t notice the updates since most of them occur invisibly in the background. When I do manual updates, they move very fast over LTE. But I rarely do an app update over 3G+ on my iPhone. I tend to get the updates on iTunes on my computer first. And I really am not put off by, and really don’t notice, a major impediment with 3G+. So LTE is good but not essential. In Turkey I got 42 mbps down over the Turkcell 3G. It’s a bigger marketing ploy now than anything else.

If the iPhone has true worldwide LTE, that is even better. For example, I have a Verizon “world” mifi (every country) that has U.S. LTE (Verizon’s) but only 3G elsewhere (GSM). I could have bought the slightly larger “world” mifi at Verizon that had LTE everywhere, but I didn’t deem it that important yet.

What I’m really wondering is if the iPhone 5 at Verizon will be a “world” phone with the right plan, like the iPhone 4S is. That is very important to me. Verizon is a better network in the U.S. and their international data plan covers every country (well, 200 countries). AT&T has no international data plan covering places like Russia and South Africa. Only 54 countries are covered by AT&T’s plan. Next, assuming that the iPhone 5 at Verizon is a world model, does the LTE work everywhere? I’m hopeful and rate it as a good thing if this is the case.

I like the better battery life. Apple has taken the initiative with their own chip design and that lets them make products with better specs than the competition. Apple fits a lot in a smaller package where it’s not as easy to add things like a larger battery.

I don’t buy that Apple has some new technology for better colors in photos. They just made up for a deficiency in the iPhone 4. Many friends comment on the Android phone photos (Galaxy S III, Galaxy Nexus, Droid RAZR) being better and brighter, but that might just be the phone display and not the photos themselves. I haven’t complained about iPhone photos. But watching videos later, on my computer, the iPhone ones lack something. And as to display quality, live TV always looks better on my Android phones. In the end, it doesn’t really matter much to me but it’s a case of a manufacturer trying to get you to thing that they are innovating when the innovation really is a fix of a problems.

I’m very glad to see the 3 microphones but will have to judge them in practice. Over and over when there is some background noise, like in my moving car, SIRI doesn’t understand my words whereas my Android does. I hate it every time I have to resort to my Android for some simple question. But since the Nexus One (which I tested in comparison to the iPhone of the time) the noise cancellation and voice recognition has been more solid on my Android phones. It may be that Google has better algorithms to guess your words, just as they do in Google searches, based on common usage of words in their data base.

The thinner size is good. I like that a lot, I’m sure. I would hold my Garmin navigation system and wonder why the iPhone 4 wasn’t that thin. And the Droid RAZR is a delight to hold due to it’s thinness (thinner than the new iPhone 5) and light weight.

The extra screen space is valuable but I’m wondering if it might not have been better for Apple to expand horizontally too, keeping the same aspect ratio. That would seem to fit apps running on both the iPhone 4 and iPhone 5. I prefer the screen sizes of my other smartphones. I really do. I even like the Galaxy Note size. And the Samsung S III has greater resolution (number of pixels) and the forthcoming Lumia 920 has greater resolution. I will certainly be comparing the 920 photos to those of the iPhone 5 when I have them.

The new iphone connector does one great human thing. You can’t plug it in backwards. This is as great as the magsafe power connectors. It saves a human from having to cater to the technology. This is a huge win in my mind. it’s Apple doing what Apple does best. My other thought is that if every pin is digital, protocols could have been developed that carry everything on one line, needing only 4 pins total (power and data in/out) and a micro-USB could have been used. The 30-pin adapter could have had some active circuitry to provide all the older expected digital signals. It’s the sort of work you do to make things nicer. But I’ll take the new non-polarized connector over a micro-USB any day. I plug in my devices too many places with cables and half the time I get it wrong. I gave up on docks after Apple kept changing things and they wouldn’t work with older docks and I gave up buying new ones or looking for solutions. Sorry. I do use docks to some extent (car, bedroom) for Android devices and that’s the only time the connector faces the right way for certain.

I don’t know about color yet. I’m thinking of switching back to black.

Sorry, but I don’t really have a huge list of plusses or minuses. It’s more the next iPhone and I have to get it.

best,

ʞɐıuzoʍ ǝʌǝʇs 

Tłumaczenie Kinga Ochendowska

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .