Odpowiedź AB S.A. ws iPhonów w Plusie

29/10/2012, 15:47 · · · 13

Kilka dni temu opisywaliśmy Wam sytuację jednego z klientów sieci Plus, który mia ł problem z iPhonem 4S.

Po kilku dniach Plus przysłał nam swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Dziś jest kolej na odpowiedź firmy AB S.A.

Jest coraz ciekawiej.

W związku z artykułem z dnia 19.02.2012 roku, pt. „Jak to jest z tymi iPhone’ami z Plusa”, który został opublikowany na stronie internetowej iMagazine pod adresem https://imagazine.pl/2012/10/19/jak-to-jest-z-tymi-iphoneami-z-plusa/ przesyłam stanowisko firmy AB S.A. dotyczące treści w nim zawartych:

W nawiązaniu do zacytowanego w w/w artykule komentarza doradcy biznesowego Polkomtela S.A. „Polkomtel kupił telefon od firmy AB S.A., która dokonując wgrania polskiej wersji dla aparatów iPhone serii 4S spowodowała 19.02.2012 roku zmianę oprogramowania, co zostało automatycznie uwzględnione u producenta telefonu.”
wyjaśniam, że podana wyżej informacja jest nieprawdziwa.

AB S.A. nie dokonuje żadnej customizacji software w aparatach telefonicznych, o których mowa powyżej. Firma Polkomtel nigdy nie zlecała spółce AB wykonania takich czynności.

Podkreślam, w nawiązaniu do odpowiedzi firmy Polkomtel S.A. z dnia 24.10.2012 roku opublikowanej na stronie internetowej iMagazine pod adresem https://imagazine.pl/2012/10/24/odpowiedz-sieci-plus-ws-iphonow/, że AB S.A. nie personalizuje sprzedawanych przez Polkomtel iPhone’ów tzn. nie wgrywa do telefonu tapety, Plusowego ekranu blokady oraz nie umieszcza na pulpicie telefonu skrótu do portalu mobilnego Plusa.

Potwierdzam natomiast, że w ramach umowy podpisanej pomiędzy spółką AB a firmą Polkomtel S.A. o świadczeniu usług na rzecz sieci telefonii komórkowej Plus, że tak jak to jest określone w warunkach karty gwarancyjnej, iPhone dostarczane do firmy Polkomtel przez AB S.A. są objęte 24-miesięczną gwarancją, która liczy się od daty sprzedaży towaru użytkownikowi końcowemu przez Polkomtel S.A.

Z poważaniem,
Krzysztof Kucharski
Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych, Członek Zarządu AB S.A.

Rozumiecie teraz o co chodzi?

Bo ja już się pogubiłem… To w końcu kto i co wgrywa na te iPhony w Plusie?13

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada