Telekomy nie mogą kserować dokumentów tożsamości swoich klientów →

20/04/2017, 14:50 · · · 4

PAP na łamach Business Insider Polska:

Jakie dane może poznać telekom?

Są to: nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny (jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), numer ewidencyjny PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

Warto o tym pamiętać jak będziecie podpisywali albo przedłużali następną umowę z Waszym operatorem. Przy okazji miejcie linka pod ręką, jakby przypadkiem napatoczył się nadgorliwy konsultant.4

Wojtek Pietrusiewicz

Wydawca, fotograf, podróżnik, podcaster – niekoniecznie w tej kolejności. Lubię espresso, mechaniczne zegarki, mechaniczne klawiatury i zwinne samochody.