Zmieniony wzór klawiszy funkcyjnych w nowych MacBookach